Menu
KULTURA
a SPORT Multifunkční centrum Kultura a sport Doksy
Multifunkční centrum Kultura a sport Doksy

Přírodovědný projekt žáků 5.třídy

Prezentace foto

„Příroda, ve které žijeme, aneb změny v naší krajině.“

Žáci 5.třídy naší školy se zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou vyhlásilo Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna. 

Cílem aktivity bylo poznávání přírody v našem okolí a důležitost její ochrany, tentokrát na téma: změny v naší krajině vzniklé působením člověka.  Žáci v průběhu soutěže ukázali  své znalosti přírody, zároveň předvedli výtvarnou zručnost i trochu technického nadání a ve finále schopnost obhajoby svých názorů a prací. Soutěž nabídla přímý kontakt s přírodou i propojování různých předmětů a znalostí.

Naši žáci si pro projekt vybrali oblast sportovního areálu Doksy a naše Přírodní divadlo.

Soutěž měla 5 kol:

- Poznávací test zaměřený na rostliny a živočichy nejvíce ovlivněné změnami krajiny

- Použití přírodnin v praxi – ozdoby domů našich předků

- Vědomostní přírodovědný test se zaměřením na změny v krajině vzniklé působením člověka

- Tvorba projektu -  představení vybrané lokality se zaměřením na její proměnu v posledních cca 60 letech

- Finální obhajoba práce

Naši žáci se nakonec umístili na krásném 3. místě. Gratulujeme!

Vyhotovený projekt bude později nainstalován v arálu u Přírodního divadla.

https://www.youtube.com/watch?v=w4CdP20eli0

Zde video z obhajoby:

Datum vložení: 4. 2. 2022 10:01
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2022 10:09
Autor:
Partneři